7. Board Usage

7.1. Project Management

 • Kanban

 • Scrum

 • Scrum + Kanban

 • Portfolio

 • Scrum vs. Kanban

  • Scrum -> Rozwój (Story)

  • Kanban -> Utrzymanie (Task)

  • Praca w Scrum i Kanban jednocześnie

  • Konstytucja zespołu i dobre praktyki

../../_images/jira-board-select.jpg
../../_images/agility-bigpicture-simple.png
../../_images/agility-bigpicture-advanced.png
../../_images/scrum-sprint-week-continuous.png
../../_images/scrum-daily-timer.png
../../_images/scrum-userstory.png

7.2. Scrum

 • Backlog

 • Sprintlog

 • Task board

../../_images/jira-board-backlog-scrum.png
../../_images/jira-board-sprint.png

7.3. Epic

 • Brak worków (np. Poprawki błędów)

 • Doważalne (określone w czasie, mają datę początku i końca)

 • Wymagalność:

  • Due Date

  • Start Date

  • Assignee

 • Optymalna długość

 • Kategoryzowanie

 • Timeline i roadmapa

 • Planowanie kwartalne

 • Przypisywanie Epiców do wersji

 • Board epików

 • Business Value epików

7.4. Planning and Refinement

../../_images/agile-decomposition-01-mindmapping.jpg
../../_images/agile-decomposition-02-epics.jpg
../../_images/agile-decomposition-03-epic.jpg
../../_images/agile-decomposition-04-epics.jpg
../../_images/agile-decomposition-05-ordering.jpg
../../_images/agile-decomposition-06-ordered.jpg
../../_images/agile-decomposition-07-todecompose.jpg
../../_images/agile-decomposition-08-decomposition.jpg
../../_images/agile-decomposition-09-ordering.jpg
../../_images/agile-decomposition-10-ordered.jpg
../../_images/agile-decomposition-11-estimation-resample.png
../../_images/agile-decomposition-12-estimation.jpg
../../_images/agile-decomposition-13-priorities.jpg
../../_images/agile-decomposition-14-sprints.jpg
../../_images/agile-decomposition-15-issues.jpg
../../_images/agile-decomposition-16-jira.jpg
../../_images/agile-decomposition-17-epicmaping.jpg
../../_images/agile-decomposition-18-board.jpg
../../_images/agile-decomposition-19-risk.jpg
../../_images/agile-decomposition-20-portfolio.jpg

7.5. Sprints

 • Wielkość (ilość zadań, capacity chart)

 • Sprint Goal

 • Sprint Duration (week)

 • Sprint Name (YYYY-MM week N):

  • 2000-01 week 1

  • 2000-01 week 2

  • 2000-01 week 3

  • 2000-01 week 4

  • 2000-02 week 1

  • 2000-02 week 2

  • 2000-02 week 3

../../_images/scrum-capacity-sprint.png

7.6. Active Sprint

 • Open and close sprint

 • Flag issues

 • Scope changes

7.7. Estimation

7.8. Metrics

 • Velocity

 • Capacity

 • Maturity

../../_images/scrum-capacity-backlog.png

7.9. Planning and Refinement

 • Estimation

 • How big your tasks should be?

 • Estimation support systems

 • Sprint goal

 • Acceptance Criteria

 • Definition of Done

 • Time Tracking

7.10. Roadmap

../../_images/jira-board-roadmap.png

7.11. Kanban

 • What’s Kanban?

 • Pull system

 • JIT

 • Context switching

 • Kanban Board

 • Improvement:

  • Muda

  • Jidoka

  • Kaizen

  • Bottlenecks

  • Metrics

  • Lean

 • Workflow:

  • Columns

  • Swimlanes

  • Expedite

  • Priority

  • SLA

../../_images/jira-board-backlog-kanban.png

7.12. Demonstration

 • Estimate issue

 • Add sprint: set name, set duration, set start date

 • Add issues to sprint

 • Start sprint: set goal

 • Active sprint: move issues, add flag, print cards (on paper)

 • Close sprint: drop issues to next sprint

7.13. Assignments

7.13.1. Board Usage Estimation

 1. Z menu u góry wybierz Boards -> Twój Board -> Backlog (w menu po lewej)

 2. W detail view zadania One -> okienko Estimate ustaw 3 (lub pole Story Point przy edycji zadania)

 3. W detail view zadania Three -> okienko Estimate ustaw 4 (lub pole Story Point przy edycji zadania)

 4. W detail view zadania Five -> okienko Estimate ustaw 8 (lub pole Story Point przy edycji zadania)

 5. Zwróć uwagę, że estymować można tylko zadania typu Story

Note

Story Points (jak sama nazwa wskazuje) domyślnie mogą być przyznawane tylko zadaniom typu Story. Można to zmienić w konfiguracji (wymaga uprawnień administratora) Custom Field -> Story Points -> Ikona trybiku (po prawej) -> Configure -> Applicable contexts for scheme -> Edit Configuration.

7.13.2. Board Usage Sprint Create

 1. Z menu u góry wybierz Boards -> Twój Board -> Backlog (w menu po lewej)

 2. Dodaj pierwszy sprint:

  • Name: 2000-01 week 1

  • Duration: 1 week

  • Start Date: 1/Jan/00 09:00 AM

 3. Dodaj drugi sprint:

  • Name: 2000-01 week 2

  • Duration: 1 week

  • Start Date: 7/Jan/00 09:00 AM

7.13.3. Board Usage Sprint Start

 1. Z menu u góry wybierz Boards -> Twój Board -> Backlog (w menu po lewej)

 2. Do sprintu 2000-01 week 1 dodaj zadania: One, Two, Three

 3. Przejedź suwakiem i dodaj Four, Five, Six, zwróć uwagę na zmiany liczb w okienku Issues i Estimate

 4. Wystartuj sprint ustawiając:

  • Goal: Ukończenie szkolenia z Jiry

  • Duration: 1 week

  • Start Date: 1/Jan/00 09:00 AM

 5. Co oznaczają wartości z estymacjami w nagłówku sprintu: To Do, In Progress, Done (w rozpoczętym sprincie, na ekranie Backlog w prawym górnym rogu - trzy kolorowe owale).

7.13.4. Board Usage Sprint Work

 1. Z menu u góry wybierz Boards -> Twój Board -> Active Sprints (w menu po lewej)

 2. Przenieś zadania:

  • One do In Progress

  • Two do In Progress

  • Three do Done

 3. Dodaj flagę do zadania Four

 4. Z menu Board prawy górny róg:

  • Wybierz Hide detail view

  • Wybierz Print cards i zmień Card size -> small

 5. Zobacz jak zmieniły się wartości z estymacjami w nagłówku sprintu: To Do, In Progress, Done (w rozpoczętym sprincie, na ekranie Backlog w prawym górnym rogu - trzy kolorowe owale).

7.13.5. Board Usage Sprint Close

 1. Z menu u góry wybierz Boards -> Twój Board -> Active Sprint (w menu po lewej)

 2. Zakończ aktualny sprint -> Prawy górny róg Complete Sprint

 3. Zadania niezakończone mają spaść do sprintu następnego, tj. 2000-01 week 2

  • Co się dzieje z otwartymi zadaniami?

  • Co się dzieje z zamkniętymi zadaniami?

  • Co się dzieje z zamkniętymi subtaskami, ale otwartym zadaniem?

  • Co się dzieje z otwartymi subtaskami ale zamkniętym zadaniem?