5. Issue

5.1. Rationale

 • Create Issue

 • View Issue

 • Edit Issue

 • Show Issue on Backlog

5.2. Issue Types

 • Bug

 • Task

 • Story

 • Epic

 • Sub-task

5.3. Priority

 • Highest, High, Medium, Low, Lowest

 • Blocker, Highest, High, Medium, Low

 • MoSCoW: Must, Should, Could, Won't

 • Must, Should, Could

 • Important, Normal

 • Expedite, Standard

 • Urgent, Important, Standard

5.4. Description

 • Acceptance criteria

 • Description: INFO

 • Description: BEFORE

 • Description: TODO

 • Description: AFTER

 • using (/) and (x)

5.5. Date Fields

 • Created Date

 • Updated Date

 • Due Date

 • Start Date (Jira Cloud)

5.6. Other Fields

 • Summary

 • Comments

 • Reporter

 • Assignee

 • Labels

 • Components

 • Attachment

 • Linked Issues

 • Epic Link

 • Sprint

 • Status

 • Sub-Tasks

 • Votes

 • Watchers

 • Created Date

 • Updated Date

 • Due Date

 • Issue Type

 • Description

 • Fix Version/s

 • Affects Version/s

 • Priority

5.7. Custom Fields

 • kilka, maks kilkanaście

 • Team Assigned

 • Start Date

 • Business Value

 • Manday

 • Severity

 • Risk

5.8. Demonstration

 • Edit issue and modify values

 • Change inline issue field value

 • Select multiple issues in backlog (ctrl and shift)

 • Send to top, send to bottom

 • Add flag, remove flag

 • Create version from backlog view

 • Drag issues to versions

 • Create Epic

 • Drag issue to Epic

 • Bulk change multiple issues in backlog

 • Edit issue and create issue link

 • Create issue subtask and change priority

5.9. Assignments

5.9.1. Issue Priority

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Backlog

 2. Edytuj zadanie One

 3. Ustaw Priority na Highest

5.9.2. Issue Backlog

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Backlog (w menu po lewej stronie)

 2. Zaznacz wszystkie issues za pomocą klikania i trzymania klawisza shift

 3. Zaznacz trzy dowolne issues za pomocą klikania i trzymania klawisza ctrl (klawisz cmd na macOS)

 4. Wybierz zadanie One -> prawy klawisz myszy -> Send to Bottom of the backlog

 5. Wybierz zadanie One -> prawy klawisz myszy -> Send to Top of the backlog (gdzie się przeniosło?)

 6. Wybierz zadanie Two -> prawy klawisz myszy -> Add Flag

 7. Wybierz zadanie Two -> prawy klawisz myszy -> Remove Flag

5.9.3. Issue Versions

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Backlog -> Backlog (w menu po lewej stronie)

 2. Otwórz menu z wersjami po lewej stronie od backlog

 3. Dodaj wersje:

  • 2000-01 (z datą rozpoczęcia i zakończenia),

  • 2000-02 (z datą rozpoczęcia i zakończenia),

  • 2000-03 (bez ustawiania dat),

 4. Przeciągnij zadanie One, Two, Three, Four do wersji 2000-01

 5. Przeciągnij zadanie Five, Six, Seven do wersji 2000-02

 6. Przeciągnij zadanie Eight, Nine do wersji 2000-03

5.9.4. Issue Epic

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Backlog -> Backlog (w menu po lewej stronie)

 2. Dodaj Epic z polami:

  • Epic Name: Logowanie

  • Summary: Logowanie

  • Due Date: 1/Jan/00

 3. Dodaj Epic z polami:

  • Epic Name: Wyszukiwarka

  • Summary: Wyszukiwarka

  • Due Date: 31/Jan/00

 4. Jeżeli przy tworzeniu Epic nie widzisz pola Due Date to:

  • sprawdź czy w Configure fields (przycisk na górze po prawej okienka popup) jest zaznaczone pole Due Date (aby się wyświetlało)

  • sprawdź czy w Project settings (trybik w menu po lewej na dole) -> zakładka Issue types -> Epic -> na liście jest pole Due Date

 5. Do Logowanie dodaj zadania: One, Two, Three

 6. Do Wyszukiwarka dodaj zadania: Four, Five, Seven

 7. Zmień kolor Logowanie na jasny niebieski

 8. Zmień kolor Wyszukiwarka na jasny czerwony

 9. Kliknij opcję All Issues i zobacz ilość zadań

 10. Kliknij opcję Issues without epics i zobacz ilość zadań

5.9.5. Issue Bulk Change

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Backlog -> Backlog (w menu po lewej stronie)

 2. Zaznacz zadania (trzymając ctrl lub cmd): Two, Four, Six, Eight

 3. Kliknij prawym klawiszem myszy -> Bulk Change -> Edit Issues -> Next

 4. Zmień issue type na Task

 5. Rozwiń na dole Unavailable Actions i zobacz co tam jest

 6. Kliknij Next (na dole)

 7. Potwierdzamy Confirm

 8. Po chwili klikamy Refresh

 9. Po ukończeniu klikamy Ok, got it

Note

Zwróć uwagę, że po zmianie część zadań w backlog nie ma estymacji w Story Point. Te wartości nie zniknęły i są nadal przypisane do zadania, ale na obecnym widoku są ukryte. Story Points (jak sama nazwa wskazuje) domyślnie mogą być przyznawane tylko zadaniom typu Story. Można to zmienić w konfiguracji (wymaga uprawnień administratora) Custom Field -> Story Points -> Ikona trybiku (po prawej) -> Configure -> Applicable contexts for scheme -> Edit Configuration.

5.9.7. Issue Sub-Tasks

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Backlog -> Backlog (w menu po lewej stronie)

 2. Edytuj zadanie Nine (skrót klawiszowy e)

 3. Dodaj trzy sub-taski:

  • Summary: A, Priority: Highest

  • summary: B, Priority: Low

  • summary: C, Priority: Medium