4. Project

4.1. Rationale

 • Project Lead

 • Categories

  • Department

  • Team

  • Project

  • Product

 • Project vs. Boards

 • Issue Collector

4.2. Issue key

 • short

 • easy to remember

 • 2-10 uppercase letters

4.3. Project Configuration

 • Versions

 • Components

 • Users and Roles

 • Application Links

4.4. Versions

 • Semantic Versioning: major.minor.bugfix - (1.2.3, 3.9.1)

 • Convention:

  • YYYY-MM - 2000-01, 2000-02, 2000-03

  • YYYY-QX - 2000-Q1, 2000-Q2, 2000-Q3, 2000-Q4

  • YYYY - 2000, 2001, 2002, 2003

 • Roadmap

 • Releases (with Bamboo)

 • Time Tracking Report by Version

../../_images/jira-release-versions.png
../../_images/jira-release-overview1.png

4.5. AffectsVersion vs FixVersion

Affects Version/s:

 • MyApp 1.0 (assume this is unsupported)

 • MyApp 2.0

 • MyApp 3.0

Fix Version/s:

 • MyApp 2.0.1

 • MyApp 3.0.5

4.6. Demonstration

 • Go to project settings

 • Change project avatar

 • Change project name

 • Add project component (mention Default assignee problem)

 • Add and reorder versions

 • Add user to role

 • Add field to issue (mention switching to Field tab)

 • Add tab to issue fields

4.7. Assignments

4.7.1. Project Details

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Project Settings (przycisk koła zębatego w menu po lewej na samym dole)

 2. Zakładka Details -> zmień awatar swojego projektu na rakietę

 3. Zakładka Details -> zmień nazwę swojego projektu na Imię N. (z kropką na końcu)

4.7.2. Project Components

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Project Settings (przycisk koła zębatego w menu po lewej na samym dole)

 2. Przejdź na zakładkę Components

 3. Dodaj: Frontend, Backend, Database

 4. Aby przycisk Add stał się aktywny musisz:

  • dodać komponent należy wpisać jego nazwę (w polu po lewej)

  • z ostatniej listy rozwijanej (po prawej przy zaraz koło przycisku add) wybrać jedną z opcji np. Unassigned

4.7.3. Project Versions

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Project Settings (przycisk koła zębatego w menu po lewej na samym dole)

 2. Przejdź na zakładkę Versions

 3. Dodając wersje w tym zadaniu nie musisz ustawiać dat rozpoczęcia i zakończenia

 4. Dla uproszczenia w zadaniach, a później w JQL i filtrach będę stosował konwencję z rokiem 2000

 5. Możesz dodać wersje z dzisiejszą datą (rokiem), ale w kolejnych zadaniach pamiętaj, żeby podmieniać na swoje nazwy

 6. Dodaj: 2000-Q2, 2000-Q3

 7. Dodaj: 2001, 2002

4.7.4. Project Roles

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Project Settings (przycisk koła zębatego w menu po lewej na samym dole)

 2. Przejdź na zakładkę Users and roles

 3. Dodaj siebie do roli Administrators

 4. Dodaj użytkownika admin do roli Developers

4.7.5. Project Fields

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Project Settings (przycisk koła zębatego w menu po lewej na samym dole)

 2. Przejdź na zakładkę Issue Types a następnie w prawym górnym rogu wybierz przycisk Fields

 3. Wybierz Task -> dodaj pole Due Date, usuń pole Labels

 4. Wybierz Story -> dodaj nową zakładkę Estimate , dodaj na niej pole Time Tracking oraz Story Points; pasek z zakładkami jest u góry tam gdzie jest Field Tab i ikonka ołówka; dodaje się poprzez kliknięcie na znak (+)

 5. Zwróć uwagę, że ta zakładka pojawiła się w prawie każdym Issue Type (poza Bug)