6. Quality Metrics

6.1. Project Management

 • Zarządzanie jakością projektu

 • Ciągła integracja i budowa

 • Ciągłe testowanie

 • Ciągła inspekcja

 • Normy

6.2. Analiza statyczna kodu

 • Złożoność cyklomatyczna

 • Reguły jakościowe

 • Miary

 • Metryki

 • SQALE rating

6.3. Analiza dynamiczna kodu

 • Pokrycie kodu testami

 • Rodzaje testów

 • Metryki analizy dynamicznej

6.4. Paradygmaty analizy

 • Pełna analiza

 • Podgląd

 • Podgląd przyrostowy